เรดาร์เฝ้าระวังความปลอดภัย

 • XW/SR216 เรดาร์เฝ้าระวังความปลอดภัย

  XW/SR216 เรดาร์เฝ้าระวังความปลอดภัย

  1. ฟังก์ชั่นและการใช้งานผลิตภัณฑ์ เรดาร์ตรวจการรักษาความปลอดภัย XW/SR216 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาร์เรย์เรดาร์และกล่องควบคุมการจ่ายพลังงานใช้สำหรับตรวจจับ แจ้งเตือน และกำหนดเป้าหมายคนเดินถนน ยานพาหนะ หรือเรือในพื้นที่สำคัญ เช่น ชายแดน สนามบิน และฐานทัพทหารสามารถให้ข้อมูล Track เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เช่น แบริ่ง ระยะทาง และความเร็ว2. ข้อกำหนดหลัก รายการ พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ ระบบการทำงาน ระบบ Phased array (สแกนเฟส azimuth) ตัวดำเนินการ...
 • XW/SR215 เรดาร์เฝ้าระวังความปลอดภัย

  XW/SR215 เรดาร์เฝ้าระวังความปลอดภัย

  1. ฟังก์ชั่นและการใช้งานผลิตภัณฑ์ เรดาร์ XW/SR215 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาร์เรย์เรดาร์ 1 ชุดและกล่องควบคุมการจ่ายพลังงาน 1 กล่องใช้สำหรับตรวจจับ แจ้งเตือน และกำหนดเป้าหมายคนเดินถนน ยานพาหนะ หรือเรือในพื้นที่สำคัญ เช่น ชายแดน สนามบิน และฐานทัพทหารสามารถให้ข้อมูล Track เช่น ตำแหน่งของเป้าหมาย ระยะทาง และความเร็วได้อย่างแม่นยำ2. ข้อกำหนดหลัก ITEM พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ ระบบการทำงาน ระบบ Phased array (สแกนเฟส azimuth) โหมดการทำงาน Pu...
 • XW/RB101 เรดาร์เฝ้าระวังความปลอดภัย

  XW/RB101 เรดาร์เฝ้าระวังความปลอดภัย

  1. ฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์และการใช้เรดาร์ตรวจการรักษาความปลอดภัย XW/RB101 นั้นประกอบด้วยอาร์เรย์เรดาร์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักใช้สำหรับตรวจจับ แจ้งเตือน และกำหนดเป้าหมายคนเดินถนนและยานพาหนะในพื้นที่สำคัญ เช่น ชายแดน สนามบิน และฐานทัพทหารสามารถระบุตำแหน่งเป้าหมาย ระยะทาง และข้อมูลการติดตาม เช่น ความเร็วได้อย่างแม่นยำ2. ข้อกำหนดหลัก ITEM พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ ระบบการทำงาน ระบบ Phased array (สแกนเฟส azimuth) โหมดการทำงาน ชีพจร...