เครื่องตรวจจับรอยต่อแบบไม่เชิงเส้น

  • เครื่องตรวจจับจุดแยกแบบไม่เชิงเส้น FJT-C-S6

    เครื่องตรวจจับจุดแยกแบบไม่เชิงเส้น FJT-C-S6

    สามารถค้นหาวงจรส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงสถานะการทำงานและวัตถุเป้าหมายที่มีวัสดุโลหะสามารถค้นหาไมโครโฟนวิทยุ (อุปกรณ์ฟัง) รีโมทคอนโทรล ไมโครโฟนสายโทรศัพท์แบบมีสายและลำโพง อุปกรณ์จุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์แบบซ่อน และวัตถุระเบิดต่างๆ ที่มีประกายแวววาวของโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรับประกันการค้นหาส่วนประกอบภายในและโครงสร้างการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พื้น เพดาน ผนัง ส...