เครื่องตรวจจับทางแยกที่ไม่ใช่เชิงเส้น

  • Non-Linear Junction Detector FJT-C-S6

    เครื่องตรวจจับทางแยกแบบไม่เป็นเชิงเส้น FJT-C-S6

    สามารถค้นหาวงจรส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงสถานะการทำงานและวัตถุเป้าหมายที่มีวัสดุโลหะ สามารถค้นหาไมโครโฟนวิทยุ (อุปกรณ์ฟัง) รีโมทคอนโทรลไมโครโฟนสายโทรศัพท์และลำโพงอุปกรณ์ระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ที่ซ่อนอยู่ในลำโพงและวัตถุระเบิดต่างๆที่มีประกายโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการค้นหาส่วนประกอบภายในและโครงสร้างป้องกัน (พื้นเพดานผนัง ...