เครื่องตรวจจับทางแยกแบบไม่เชิงเส้น

  • เครื่องตรวจจับจุดเชื่อมต่อแบบไม่เชิงเส้น FJT-C-S6

    เครื่องตรวจจับจุดเชื่อมต่อแบบไม่เชิงเส้น FJT-C-S6

    สามารถค้นหาวงจรส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงสถานะการทำงานและวัตถุเป้าหมายที่มีวัสดุที่เป็นโลหะมันสามารถค้นหาไมโครโฟนวิทยุประเภทใดก็ได้ (อุปกรณ์ฟัง) รีโมทคอนโทรล ไมโครโฟนสายโทรศัพท์ และอุปกรณ์ระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ที่ซ่อนอยู่ของลำโพง และวัตถุระเบิดต่างๆ ที่มีประกายแวววาวเป็นโลหะสามารถรับประกันการค้นหาส่วนประกอบภายในและโครงสร้างป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พื้น เพดาน ผนัง ...