เครื่องรบกวนความถี่

  • jammer ความถี่แบบพกพา

    jammer ความถี่แบบพกพา

    1.ภาพรวม เครื่องมือนี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับบุคลากร EOD เพื่อถ่ายโอนหรือกำจัดวัตถุระเบิดที่น่าสงสัยตัดการสื่อสารไร้สายระหว่างบุคลากรที่เป็นอันตรายงานรักษาความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมบุคลากรที่สำคัญงานที่เป็นความลับสำหรับสถานที่ประชุมสำคัญ ฯลฯ ※กำลังส่งสูง Jammer สัญญาณไร้สาย: กำลังส่งเฉลี่ย 200W-250W การใช้พลังงาน >800W※การครอบคลุมคลื่นความถี่ทั้งหมดอย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมทรัพยากรความถี่ใด ๆ ในย่านความถี่ 20MHz-2700MHz ได้อย่างราบรื่น...