jammer ความถี่

  • Jammer ความถี่แบบพกพา

    Jammer ความถี่แบบพกพา

    1.ภาพรวม เครื่องมือนี้ใช้เป็นหลักสำหรับบุคลากรของ EOD ในการถ่ายโอนหรือกำจัดวัตถุระเบิดที่น่าสงสัยตัดการสื่อสารไร้สายระหว่างบุคลากรอันตรายงานรักษาความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมบุคลากรที่สำคัญงานลับสำหรับสถานที่นัดพบที่สำคัญ ฯลฯ ※กำลังส่งสูง เครื่องรบกวนสัญญาณไร้สาย: กำลังส่งเฉลี่ย 200W-250W การใช้พลังงาน >800W※การครอบคลุมคลื่นความถี่ทั้งหมดอย่างราบรื่นครอบคลุมทรัพยากรความถี่ใด ๆ ในย่านความถี่ 20MHz-2700MHz...