ชุดเครื่องมือ EOD

  • 36 Piece EOD Non-Magnetic Tool Kit

    ชุดเครื่องมือไม่แม่เหล็ก EOD 36 ชิ้น

    ชุดเครื่องมือที่ไม่ใช่แม่เหล็กส่วนใหญ่ใช้เบริลเลียมบรอนซ์เป็นวัสดุหลักและเป็นของผลิตภัณฑ์เกรด IIC ระดับประเทศ ทำงานโดยใช้ไฮโดรเจนความเข้มข้น 21% และไม่ทำให้เกิดการระเบิดของก๊าซ เนื่องจากความเป็นแม่เหล็กของวัสดุบรอนซ์เบริลเลียมเป็นศูนย์เครื่องมือบรอนซ์เบริลเลียมจึงเรียกอีกอย่างว่าเครื่องมือที่ไม่ใช่แม่เหล็กซึ่งสามารถอยู่ในสนามแม่เหล็กได้ การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเจ้าหน้าที่นำวัตถุระเบิดไปกำจัดเครื่องมือดังกล่าวสามารถป้องกันไม่ให้ประกายไฟที่เกิดจาก ...