เครื่องตรวจจับของเหลวอันตรายบนเดสก์ท็อป

  • Desktop Dangerous Liquid Detector

    เครื่องตรวจจับของเหลวอันตรายบนเดสก์ท็อป

    ภาพรวม: เครื่องตรวจจับของเหลวอันตรายแบบตั้งโต๊ะ LT-600 เป็นเครื่องตรวจจับของเหลวอันตรายรูปแบบใหม่ เทคโนโลยีนี้อยู่ในระดับสูงผลิตภัณฑ์สามารถตรวจจับของเหลวอันตรายที่ติดไฟได้ระเบิดและกัดกร่อนได้โดยอัตโนมัติและป้องกันของเหลวที่มีของเหลวอันตราย (ซึ่งอาจทำให้เกิดการเผาไหม้หรือการระเบิด) ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย เป็นสถานที่ทดสอบความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับสถานีรถไฟใต้ดินหน่วยงานของรัฐสนามกีฬาและอื่น ๆ ที่มีประชากรหนาแน่นและมีผลต ...